Biuro Rachunkowe na miarę Twoich potrzeb

Oferta

Zakres świadczonych usług przez nasze biuro:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
 • Ewidencja ryczałtu
 • Kadry i Płace
 • ZUS i US
 • Wnioski kredytowe
 • Egzekwowanie przeterminowanych należności
 • Wystawianie faktur oraz not korygujących
 • Przygotowanie i uzgadnianie sald z kontrahentami
 • Dojazdy do klientów po dokumenty , jeżeli będzie taka potrzeba
 • Dostarczanie dokumentów do ZUS , US i innych instytucji
 • Kompensaty należności i zobowiązań

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje:

 • Opracowanie zasad polityki rachunkowości

 • Przygotowanie Zakładowego planu Kont dla potrzeb firmy

 • Prowadzenie ewidencji na kontach syntetycznych i analitycznych

 • Księgowanie i rozliczanie na kontach wszystkich dokumentów księgowych

 • Uzgodnienie rejestru sprzedaży i zakupu oraz przygotowanie deklaracji.

 • Sporządzanie sprawozdań do GUS

 • Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 • Naliczanie amortyzacji

 • Bilans i RziS miesięczny dla potrzeb firmy

 • Zamknięcie roku obrotowego -Bilans, RziS oraz informacja dodatkowa

 • Wykonywanie przelewów do ZUS I US

 • Monitoring należności

 • Przygotowanie faktur pod względem terminów do płatności

 • Przygotowanie faktur zakupowych do płatności pod względem terminu.

 • Ustalenie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy

 

KpiR lub ewidencja ryczałtu

 • Zapisy w KpiR lub ewidencji ryczałtu

 • Wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy

 • Ewidencja wyposażenia

 • Przygotowanie miesięcznej lub rocznej deklaracji podatku

 • Ewidencja VAT

 • Ralizujemy przelewy do ZUS i US w uzgodnieniu z klientem

 

Usługi Kadrowo-Płacowe

 • Sporządzanie umów o pracę, zlecenia i dzieło

 • Przygotowujemy listy płac , rachunki do umów cywilnych

 • Dokonujemy rejestracji pracowników do ZUS

 • Prowadzimy kartoteki wynagrodzeń pracowników oraz pełną dokumentacje pracownika (przyjęcia do pracy, zwolnienia, chorobowe, urlopy bezpłatne)

 • Ewidencja urlopów

 • Ewidencja świadczeń socjalnych

 • Ewidencja z ubezoieczeń społecznyvch i zdrowotnych

 • Przygotowanie deklaracji na potrzeby ZUS i US

 • Sporządzanie zeznań rocznych droga elektroniczną PIT11 PIT 8B PIT 40

 • Sporządzanie zaświadczeń dla pracowników na żądanie

 


Pracujemy na Comarch ERP Optima dla biur rachunkowych 

 

  Comarch ERP

 


Oprogramowanie Comarch ERP

 


 
Copyright (c)2016 Biuro Rachunkowe DEKRET